Blockchain als nieuw managementconcept

Paul Bessems, 28-10-2017

Bijna iedereen heeft er inmiddels wel over gehoord, maar niemand lijkt in staat het goed te kunnen doorgronden en uit te leggen. Is blockchain een hype of gaat het de wereld drastisch veranderen? Wat is de verwachte impact van blockchaintechnologie op de toekomst van management en bestaande organisaties? Deze is gigantisch groot kunnen we u alvast verklappen.

Probeer je eens een uitvinding voor te stellen die niet alleen de rol van managers fundamenteel zal veranderen, maar zelfs de rol van bedrijven als superieure vorm om werk te organiseren. Graag stel ik je de heruitvinding van management voor: Blockchain Organiseren.

Wat is Blockchain Organiseren
Blockchain Organiseren is een nieuw managementconcept en gaat over de inbedding van een disruptieve organisatietechnologie (blockchain) in een fundamenteel nieuw organisatiemodel (Weconomics). Het belooft vertrouwen, werk en economie opnieuw te organiseren. Blockchain verbetert niet alleen de productiviteit, het zorgt ook voor meer privacy en vermindering van nepnieuws, de macht van grote bedrijven, banken en centrale overheden. Hoewel de impact van blockchaintechnologie op de lange termijn groot zal zijn, zal het gebruik ervan in ons dagelijks leven, eerder evolutionair dan revolutionair tot stand komen. De invloed van managers op dit proces kan groot zijn. Zowel in negatieve als in positieve zin.

De organisatie van vertrouwen
Onze economie drijft grotendeels op onzekerheid. Wanneer we zaken doen, willen we elkaar immers kunnen vertrouwen. Om de onzekerheid in transacties te reduceren, hebben we geld, contracten, merken en hiërarchieën in het leven geroepen. In het kielzog van deze instituties is een hele vertrouwensindustrie ontstaan, waarin verschillende functies worden verricht, zoals: bankier, advocaat, accountant, marketeer en manager. Het nadeel van deze manier van vertrouwen organiseren is dat de complexiteit en daarmee bureaucratie toeneemt. De productiviteit groeit daardoor onvoldoende mee met de stijgende welvaartskosten. Steeds meer organisaties en professionals zijn dan ook enthousiast over Blockchain Organiseren.

Complexiteit en bureaucratie groeien
Ondanks miljarden investeringen in ICT, HR en management worden we onvoldoende productiever. Volgens een onderzoek van Gary Hamel en Michele Zanini, zijn er steeds meer mensen werkzaam in bureaucratische organisaties. Tussen 1983 en 2014 is de bureaucratie bijna verdubbeld. De kosten van excessieve bureaucratie is in de VS, 17% van het GDP kost ($ 3.000 miljard per jaar!). De gemiddelde span of control is 1:4,7. Eén manager/staf op bijna vijf directe medewerkers. In ‘slanke’ organisaties zoals Morning Star en Svenska Handlesbanken is de verhouding 1:10. De belangrijkste reden voor een grotere span of control is decentralisatie wat een van de pijlers van Blockchain Organiseren is. De cijfers in de VS zijn vergelijkbaar met andere OECD landen en gelden waarschijnlijk ook voor Nederland. Door het toepassen van Blockchain Organiseren en het verminderen van de complexiteit en bureaucratie kan de productiviteit met 1,3% groeien per jaar.

Vertrouwen organiseren met minder complexiteit
Door Blockchain Organiseren toe te passen kunnen we vertrouwen als het ware programmeren. Blockchain zorgt ervoor dat we vertrouwen kunnen organiseren zonder dat de complexiteit toeneemt. Gegeven het feit dat meer dan de helft van de beroepsbevolking werkzaam is in de ‘onzekerheidsreductie-industrie’, zal blockchain een grote impact krijgen. Maar zoals de subtitel van het  boek  Blockchain Organiseren: fundamenten voor een nieuwe sociaaleconomische orde, suggereert zal er meer moeten gebeuren dan alleen een IT-innovatie. Onze sociaaleconomische orde wordt namelijk niet bepaald door technologie, maar door volledige werkgelegenheid.

Management zal de komende jaren fundamenteel gaan veranderen door blockchaintechnologie, dat is zeker. Daar moeten we niet bang voor zijn, maar omarmen. Want waarom zouden we (computer)machines innoveren om ons werk te doen en willen blijven werken?