Column: Failliet van het egoïsme

Paul Bessems, 10-03-2010

De oplossing voor de huidige problemen begint bij een ander denkkader. ’De wereld die we gecreëerd hebben, is een product van ons denken’, zei Einstein. Om de wereld te veranderen, moeten we dus ons denken veranderen. We moeten serieus nadenken over een andere organisatie van onze maatschappij. Gelukkig waaien alle winden dezelfde kant op. Als je bijvoorbeeld naar de ontwikkelingen op het gebied van techniek (web 2.0), human resources (LinkedIn) en innovatie (crowdsourcing) kijkt, kun je maar één conclusie trekken: we gaan naar een community economie. Een community economie of wij-economie is een maatschappij die uitgaat van samenwerken in plaats van competitie. Het centrum van het zaken doen is niet langer meer het bedrijf met muren, organogrammen en aandeelhouders. Nee, kenniswerkers gaan zichzelf organiseren en communiceren tijd-, plaats- en systeemonafhankelijk met elkaar. Ze zorgen zelf voor een betere kennisinfrastructuur.

>> Ga naar volledige column