Naar een gedeelde werkelijkheid

Paul Bessems, 02-08-2018

Stel bedrijf X doet zaken met een leverancier Y. De kans is groot dat de boekhouding van X en Y niet overeenkomen op de transacties die ze onderling doen. Wanneer in deze relatief eenvoudige situatie al geen overeenstemming is over wat de werkelijkheid is, kan ik me voorstellen dat we de wereld als complex ervaren.

>> Ga naar artikel

Wanneer wel/geen blockchain?

Paul Bessems, blockchain consultant, 10-05-2018

Je hoort en leest steeds vaker over zin, maar ook over onzin van blockchain. Blockchain kun je zien als een volgende fase van internet. Blockchain maakt het niet alleen mogelijk om informatie te delen, maar ook waardes te verplaatsen van aanbieder naar vrager, zonder instituties zoals contracten en geld. Internet zorgt voor veilig transport van een bericht van A naar B en blockchain voegt daar twee belangrijke functies aan toe: A moet aantonen dat deze de eigenaar is van een waarde die verstuurd wordt en het protocol zorgt ervoor dat A deze waarde maar één keer kan uitgeven. Dit principe moet het mogelijk maken dat het verkopen van een huis straks even eenvoudig is als het versturen van een email.

>> Ga naar hele artikel

Supplychain, data logistics en blockchain

Paul Bessems, blockchain consultant, 22-04-2018

Blockchain Organiseren is een nieuw organisatieconcept en gaat over de inbedding van een disruptieve organisatietechnologie (blockchain) in een fundamenteel nieuw organisatiemodel (Weconomics). Het belooft vertrouwen, werk en economie opnieuw te organiseren. Het claimt geld, contracten en administraties grotendeels te vervangen. De invloed van Blockchain Organiseren op de logistieke sector zal ook groot zijn. Er zijn al enkele concrete toepassingen ontwikkeld. Naast Blockchain Organiseren voor Supply Chain Management zal ik in dit artikel ook aandacht schenken aan een belangrijk onderdeel van Blockchain Organiseren: Data Logistics. Maar ik begin met een korte uiteenzetting over wat Blockchain Organiseren is en welk probleem het oplost.

>> Ga naar hele artikel

Blockchain voor managers & consultants

Paul Bessems, blockchain consultant, 16-04-2018

Blockchain Organiseren is een nieuw organisatieconcept en gaat over de inbedding van een disruptieve organisatietechnologie (blockchain) in een fundamenteel nieuw organisatiemodel (Weconomics). Het belooft vertrouwen, werk en economie opnieuw te organiseren. Het claimt geld, contracten, administraties en hiërarchieën grotendeels te vervangen. Blockchain Organiseren verbetert niet alleen de productiviteit, het zorgt ook voor meer privacy en vermindering van de macht van grote bedrijven, banken en centrale overheden. Hoewel de impact van Blockchain Organiseren op de lange termijn groot zal zijn, zal het gebruik ervan in ons dagelijks leven, eerder evolutionair dan revolutionair tot stand komen. De invloed van consultants en managers op dit proces kan groot zijn. Zowel in negatieve als in positieve zin.

>> Ga naar hele artikel

Blockchain als fundament voor een nieuwe orde?

Paul Bessems, 27-12-2017

Blockchain Organiseren is een concept dat vooral gaat over het organiseren (eigenlijk het programmeren) van vertrouwen. Het gaat over de inbedding van een disruptieve technologie (blockchain) in een fundamenteel nieuw organisatiemodel dat zich richt op duurzame welvaart – ik noem dat Weconomics. Nu gebruiken we vaak nog industriële manieren om vertrouwen te organiseren, denk aan: hiërarchieën, arbeidscontracten, management en staf. Met een hiërarchie vertrouw je er bijvoorbeeld op dat informatie op de juiste manier door de organisatie gaat en mensen taken uitvoeren zoals bedacht en voorgeschreven. Met een hiërarchie reduceer je de onzekerheid. Blockchain Organiseren daarentegen is een vorm van zelforganiserend vermogen door consensus te vinden in een gemeenschap. Dat maakt een hiërarchie minder nodig of zelfs overbodig.

Blockchain Organiseren heeft de belofte in zich om geld, contracten, management en administratieve taken grotendeels te vervangen. De vraag is dan: ‘Is dat erg?’ Is het erg dat we minder hoeven te werken? Niet als we als mens in staat zijn om ons minder te identificeren met ‘de vaste baan’ en het idee dat we inkomen nodig hebben om te leven. Niet als we als mens in staat zijn een andere betekenis te geven aan groei, aan werk en daarmee aan werkloosheid. Hiervoor hebben we vooral bewustwording en verbeeldingskracht nodig, organisatietechnologie komt pas later. Want waarom zouden we enerzijds investeren in (computer)machines om minder te hoeven werken, en anderzijds volledige werkgelegenheid nastreven? Dat is tegenstrijdig beleid en leidt tot onzinbanen, waarover later meer.

>> Ga naar hele artikel