Wie wordt de Uber van de HR-markt?

Paul Bessems, 1-3-2015

De HR-markt wordt gekenmerkt door een groot aantal verschillende instrumenten zoals opleidingen, assessmentproducten en adviesdiensten. De markt kent veel aanbieders en veel afnemers. Vaak zijn deze markten niet transparant, weten afnemers niet precies wat ze nodig hebben en aanbieders kunnen afnemers maar moeilijk bereiken zonder een behoorlijk marketingbudget. Een ideale situatie voor ‘de Uber van de HR-markt’. Zo kent bijvoorbeeld de opleidingsmarkt duizenden aanbieders en honderdduizenden afnemers. Aanbieders en afnemers werken onderling niet goed samen en vragers en aanbieders weten elkaar niet op een efficiënte manier te vinden. De transactiekosten zijn hoog waardoor bijvoorbeeld veel bedrijven zelf een opleidingsafdeling of academie opzetten, terwijl dit niet hun kernactiviteit is. Deze problematiek speelt in domeinen waar markten niet transparant en bedrijven niet efficiënt zijn. Hier ontstaan peer-to-peer platformen en wordt in plaats van bedrijfssoftware steeds vaker communitysoftware gebruikt. Voorbeelden zijn de hotelmarkt (Airbnb), de markt voor taxi’s en mobiliteit (Uber en SnapCarr), de muziekwereld (Youtube) en de kennismarkt (Wikipedia). De Franse schrijver en dichter Victor Hugo zei ooit: niets is zo krachtig als een idee wiens tijd gekomen is. Techniek en tijd zijn rijp om ook in de HR-markt vragers en aanbieders direct met elkaar te verbinden. De vraag is dus: wanneer staat de Uber voor de markt van HR-instrumenten op en wat betekent dit voor bestaande bedrijven in de HR-markt?

>> Klik hier voor het hele artikel

Van welvaartsstaat naar participatiesamenleving

Paul Bessems, 17-10-2014

Het zal je niet ontgaan zijn dat we al sinds 2008 in crisis zitten. Dit is geen gewone crisis. Gemeten naar de hersteltijd van werkeloosheid, hebben we nog nooit zo lang in crisis gezeten en het einde is nog lang niet in zicht. Dat betekent dat er fundamenteel iets aan de hand is waar nog maar weinig economen en beleidsmakers de vinger opleggen terwijl het probleem simpel is: de kosten voor onze welvaart stijgen, terwijl de productie niet meer toeneemt. Daardoor wordt de wig tussen opbrengst en kosten steeds groter. De afgelopen decennia is dit gat vooral opgevuld met goedkoop en geleend geld dat wordt bijgemaakt door banken en overheden. We moeten dus de kosten voor onze welvaartsstaat verlagen en de opbrengst per werkende verhogen zodat deze meer tijd overhoud voor zorgtaken. Om de productie te verhogen kunnen we langer doorwerken, meer kinderen maken of productiever worden. Meestal gaat de voorkeur uit naar het laatste. Maar de informatie- en kenniswerker is sinds de komst van de computer nauwelijks productiever geworden. Hoe komt dat? Dit komt vooral omdat het werk van de informatiewerker met het verkeerde middel, meestal een bedrijf of markt, wordt georganiseerd. Een landbouwer wordt ook niet productiever in een fabriek, evenals een fabrieksarbeider niet productiever wordt op een boerderij. Werk en werkorganisatie moeten bij elkaar passen en doen dat al lang niet meer.

>> Lees hier het hele artikel

Hybride organiseren, deel 1: waarom hybridiseren?

Paul Bessems, 14-03-2014

Dit is deel 1 in een reeks van 4 artikelen over hybride organiseren. Hybride organiseren is bijvoorbeeld geschikt voor het organiseren van een vast-flexschil en het opzetten van communities. Hybride organiseren is een kruising tussen zelf doen en uitbesteden, het is én schaalbaar én flexibel. In dit eerste deel de vraag: waarom we steeds meer gaan hybridiseren?

>> Lees hier het hele artikel

We komen structureel uit crisis door productiever te worden

Paul Bessems, 18-12-2012

Breng je dagelijks veel tijd door achter de computer, in vergaderingen of aan de telefoon? Ja? Dan is de kans groot dat je jezelf regelmatig afvraagt: kan dit niet slimmer? De kans is groot dat je werkdruk ervaart en meer flexibiliteit zou willen, bijvoorbeeld om zelf je dag in te delen of je kinderen van school te halen. Wanneer je op je werk achter je computer zit is de kans groot dat je denkt: waarom moet ik die gegevens van deze e-mail overtypen in ons eigen systeem, kan dat niet handiger? Het antwoord is ja: het kan veel handiger. De kans is groot dat je in je werksituatie (maar ook privé) een groot deel van de dag bezig bent met communiceren, informatie delen en transacties uitvoeren via het internet. Dat lijkt misschien goed te gaan, maar we worden daarin nauwelijks productiever. En net het verbeteren van onze productiviteit is een voorwaarde om uit de crisis te komen en tot een duurzame welvaart te komen. Precies 100 jaar geleden was productiviteitsgroei (in 1913 startte Ford op Highland Park de lopende band) ook de drijfveer voor welvaart. Ook nu zullen we weer een lopende band gebruiken maar dan een internet lopende band van gegevensverwerkers.

>> lees hier het hele artikel

Gezocht: pioniers

Paul Bessems, 22-10-2012

Volgens Wikipedia is een pionier, iemand die als een van de eerste een bepaald gebied betreedt, zodat hij (of zij) daar zijn weg moet vinden, zonder gebruik te kunnen maken van de ervaring van anderen. Kenmerkend voor het werk van een pionier (het zogenaamde pionieren) zijn de ontberingen die men ondergaat en de grote inspanning die men zich moet getroosten omdat allerlei voorzieningen nog ontbreken. Het werk van een pionier gaat vaak gepaard met vele mislukkingen en tegenslagen, omdat de pionier nog niet kan beschikken over methodes die zich in de praktijk bewezen hebben. Het werk van een pionier is wel erg belangrijk, omdat anderen er op kunnen voortbouwen.

>> Lees hier het hele artikel