Wanneer gaat HR op de Blockchain?

Paul Bessems, 20-03-2016

Wanneer je ‘HR’ of ‘HRM’ in combinatie met ‘Blockchain’ Googelt krijg je weinig tot geen zinvolle resultaten. Dit terwijl de Blockchain naar verwachting een vergelijkbare verandering in ons leven zal brengen als het Internet. Na de mainframe, de PC, het Internet en mobile zien we al de volgende disruptieve innovatie: de Blockchain. De vraag is dan: ‘Wanneer gaat HR op de Blockchain?’ Grote ICT bedrijven, banken en verzekeringsmaatschappijen investeren al miljarden in blockchain technologie en ook bijvoorbeeld het juridisch domein is steeds actiever. Wanneer volgt HR, vraag ik me dan af? Voordat ik hier een antwoord op probeer te geven, ga ik eerst in op de vraag wat de Blockchain, en breder blockchain organiseren, eigenlijk is en waarom zeker ook de HR-professional er aandacht aan zou moeten geven.

Want stel je eens voor dat er een organisatieverandering bezig is die zo krachtig is dat deze niet alleen bestaande functies overbodig zal maken, maar zelfs de potentie heeft om de default organisatievorm van nu (‘het bedrijf’), overbodig te maken! Stel je eens voor dat je je hiervan afsluit omdat het te moeilijk, te technisch of ‘te ver van je bed show’ lijkt. Waar sta je dan over tien jaar wanneer de Blockchain inderdaad dezelfde ontwikkeling doormaakt als het Internet? Als je organisatie te laat op de Blockchain gaat zal het bijvoorbeeld moeilijker worden om nog de beste talenten te vinden en te binden, omdat deze wel steeds vaker op de Blockchain zitten. Het is dus slim om je te verdiepen in blockchain organiseren zodat je een voorsprong kunt nemen. Blockchain organiseren is niet technisch of moeilijk. Het is een concept dat zeker door HR-professionals begrepen en toegepast kan worden. Je moet het alleen willen. Voorwaarde is wel dat je oude vanzelfsprekendheden durft los te laten en open staat voor een nieuw perspectief zodat je toegevoegde waarde kunt blijven leveren in de wereld van nieuw organiseren.

>> Ga naar het volledige artikel

Hybride organiseren, deel 4: waar toe te passen?

Paul Bessems 04-04-2014

Dit is deel 4 in de reeks over hybride organiseren. Hybride organiseren is een kruising tussen zelf doen en uitbesteden. In de vorige delen ben ik in gegaan op de vraag waarom we steeds meer zullen hybridiseren, wat de theoretische grondslag is voor hybride organiseren en wat je er in de praktijk mee kunt. In dit laatste deel ga ik in op de vraag voor welke sectoren, rollen en concepten, hybridiseren geschikt is?

>> Lees hier het hele artikel

Hybride organiseren, deel 3: wat kun je ermee?

Paul Bessems, 28-03-2014

Dit is deel 3 in de reeks over hybride organiseren. Hybride organiseren is een kruising tussen zelf doen en uitbesteden. Het is organiseren met een nieuwe eenheid van analyse en ontwerp. In deel 1 ben ik ingegaan op de vraag waarom we steeds meer gaan hybridiseren en in deel 2 heb ik een theoretische onderbouwing gegeven. In dit 3e deel de vraag: wat kan ik met hybride organiseren?

>> Lees hier het hele artikel

Serie 4 boeken over oorzaak en oplossing crisis

Paul Bessem, 24-03-2013

Volgens het Europees statistiekbureau Eurostat (15-5-2013), bevinden we ons in de langste recessie ooit in de eurozone. Tijdens een symposium in het auditorium van de TU Eindhoven presenteerde ik op 24 mei mijn vier nieuwe boeken. Deze tetralogie geeft antwoord op de vraag waarom we in een welvaartscrisis zitten en hoe we daar structureel uitkomen.  Met deze tetralogie van ruim 1300 pagina’s, geef ik een belangrijke en langverwachte ‘stip op de horizon’ om uit de huidige crisis te komen. De tetralogie geeft antwoorden op fundamentele vragen waar veel (management)literatuur vaak niet aan toekomt.

Ik ben organisatiekundige en geef in mijn boeken een totaal andere kijk op de manier waarop we werk, economie en welvaart beter en slimmer kunnen organiseren. Ik laat daarbij de vanzelfsprekendheid los dat we voor werk een bedrijf, voor geld een bank en voor zorg een overheid nodig hebben. Ik zie veel van de huidige politici, economen en bestuurders vooral als curators van een failliet systeem. De huidige problemen moeten nog afgewikkeld worden, maar we zien aan een aantal dossiers (woningmarkt, arbeidsmarkt en zorgstelsel), dat bestaande instituten niet echt aan structurele vernieuwing toekomen.

Zelf ben ik een pionier, onderzoeker en strategisch adviseur en probeer mensen meer op reis te nemen naar een productieve informatiewerker, een circulaire economie en een duurzame welvaart. Volgens mij s de machine waarmee we onze welvaart produceren, toe aan vervanging. Ik refereer hierbij aan de economische crisissen die steeds vaker voorkomen en steeds langer duren. ‘Normaal’ duurde een economische crisis zes maanden, nu al bijna zes jaar. Ik vergelijk dit met de situatie dat een auto steeds vaker naar de garage moet en daar ook steeds langer verblijft. Dat is meestal een teken dat de auto op is en vervangen moet worden. Zo is het ook met onze welvaartmachine.

De vier boeken zijn onderdeel van het Weconomics programma van de Weconomics Foundation. Deze stichting draagt bij aan het organiseren van een duurzame welvaart door de informatiewerker veel productiever te maken waardoor deze meer tijd overhoudt om zelf (zorg)taken te doen waar de overheid steeds minder aan toekomt of geld voor heeft.

Meer informatie over het programma en de tetralogie, klik hier

Omslag_Boek2_Weconomics  Voorkant_boek3_Weconomics_analyseVoorkant_boek4_Weconomics_theorieVoorkant_boek5_Weconomics_praktijk

Weconomics Tetralogie

Paul Bessems, 1-12-2012

Ik heb een serie van vier boeken (Tetralogie) geschreven in het kader van het Weconomics programma:

Het boek ‘Weconomics: Hoe overleef ik als informatiewerker de 21e eeuw?’ is een inleidend boek voor de eindgebruiker. De belangrijkste drijfveer voor onze welvaart is steeds het verbeteren van onze productiviteit geweest. Maar ICT, social media, het nieuwe werken en allerlei managementconcepten hebben de informatiewerker nauwelijks productiever gemaakt. Waarom niet? Eenvoudig omdat we het verwerken van informatie binnen muren van bedrijven en instellingen organiseren. Het is beter om dit werk te organiseren met professionele communi­ties en gedeelde informatienetwerken. Een landbouwer wordt ook niet productiever in een fabriek, evenals een fabrieksarbeider die niet productiever wordt op een boerderij! Werk en werkorganisatie moeten bij elkaar passen en doen dat al lang niet meer.

Hierna volgen drie boeken voor de specialist die zelfstandig communities opzet:

Het boek ‘Weconomics analyse: waarom onze welvaartsmachine aan vervanging toe is’, geeft een brede en diepe analyse met betrekking tot het welvaartsprobleem waar we in het begin van de 21e eeuw in terecht zijn gekomen. Het doel van dit boek is mensen bewust te maken dat we naar een ander systeem toe moeten om onze welvaart te ‘produceren’. Het boek richt zich op een brede doelgroep van mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame welvaart en hoe deze te organiseren

Het boek ‘Weconomics theorie: organisatiekunde voor Weconomics’, geeft een theoretische onderbouwing voor Weconomics. Het boek richt zich op professionals die met een gedegen kennis van organisatiekunde, nieuwe werkorganisaties gaan ontwerpen en ontwikkelen.

In dit boek wordt ook een theoretische onderbouwing gegeven van wat organiseren nu eigenlijk is. Wat is organisatiekunde, waarom gebruiken we het en wat is de relatie met Weconomics? Weconomics is in eerste instantie een organisatiemodel om ons werk slimmer te organiseren in communities en gedeelde informatienetwerken.

Het boek ‘Weconomics praktijk: praktische adviezen voor het opzetten van communities’, is een praktijkboek voor professionals die zich bezig houden met het ontwerpen, ontwikkelen en exploiteren van communities.

De boeken zijn ook verkrijgbaar in de (internet) boekhandel), voor meer informatie klik hier.