Techne of Sophia, wie hebben we nodig?

Paul Bessems, 08-06-2015

Voor mij is het onmiskenbaar dat we in een fundamentele transitie zitten. Ik begin meestal te tellen met society 1.0 (Klassieke Oudheid), daarna volgen de Oudheid, de Middeleeuwen, de Renaissance, de Verlichting en de Industriële Revolutie. Nu zitten we in een overgang van society 6.0 (gericht op steeds meer welvaart maken en vooral gebruikmakend van de ‘techne’), naar society 7.0 (gericht op verduurzaming van onze welvaart). Bij elke fundamentele transitie speelt filosofie (en ‘Sophia’, wijsheid) een belangrijke rol. En filosofie gaat volgens mij over de juiste vragen stellen: wie zijn we en wat willen we? Iets meer specifiek: hoe verhouden we ons tot onszelf, tot anderen en bijvoorbeeld, tot hulpmiddelen die we gebruiken (‘Is Google making Us Stupid?’). Voor mij is de belangrijkste vraag: hoe verhouden we ons tot de toekomst? Vervolgens is de vraag dan: wat is de toekomst, behalve een tijdsperiode die voor ons ligt? In dit artikel wil ik nader in gaan op het thema: ‘Techne of Sophia in relatie tot hybride organiseren in het leiderschapsdomein’. Moet je als leider in een fundamentele transitie vooral gebruik maken van de techne (het nuttige vermogen om iets te doen, zeg maar doevermogen) of van Sophia (bewustzijn, wijsheid, zeg maar denkvermogen).

>> Klik hier voor het hele artikel

Open brief aan dhr. Bert Pauli, gedeputeerde provincie Noord-Brabant

Eindhoven, 11-6-2015

Provincie Noord-Brabant
T.a.v. de heer Bert Pauli
Gedeputeerde provincie Noord-Brabant
Portefeuille Economie en Internationalisering
Brabantlaan 1
5216 TV ‘s-Hertogenbosch

Betreft: open brief aan dhr. Bert Pauli, gedeputeerde provincie Noord-Brabant

Geachte heer Pauli,

Ik had het genoegen 5 juni een lezing van u te mogen bijwonen in het Academisch Genootschap te Eindhoven (georganiseerd door ONL).

U gaf aan dat het goed gaat met de provincie Noord-Brabant, maar dat er aan de ene kant ruim 90.000 werkelozen zijn en er aan de andere kant ruim 160.000 niet Nederlanders werkzaam zijn in de provincie (ik kan mij vergissen in de cijfers, maar er waren in ieder geval meer ‘externe’ Brabanders werkzaam in de provincie dan er werkeloze Brabanders zijn). Een betere scholing en afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven zou dit probleem kunnen aanpakken. Daar ben ik het mee eens. Maar de vraag is waar leiden scholing en arbeid toe wanneer we producten maken die we niet nodig hebben? Waarom is het beleid nog steeds gericht op steeds meer (voortdurende economische groei), terwijl we weten dat dit niet kan en ook niet nodig is als we alles beter delen.

Ik stelde u de vraag of het wel beleid is (van de overheid, in dit geval de provincie Noord-Brabant), om aan de ene kant te kiezen voor innovatie (meestal beleid van economische zaken) en aan de andere kant volledige werkgelegenheid na te streven (meestal beleid van sociale zaken). Mijn vraag was: waarom innoveren we eigenlijk machines en computers om ons werk over te nemen, om vervolgens te willen blijven werken? Gaat dit niet leiden tot het creëren van ‘onzin banen’?

>> Lees hier de hele brief

Weconomics Tetralogie

Paul Bessems, 1-12-2012

Ik heb een serie van vier boeken (Tetralogie) geschreven in het kader van het Weconomics programma:

Het boek ‘Weconomics: Hoe overleef ik als informatiewerker de 21e eeuw?’ is een inleidend boek voor de eindgebruiker. De belangrijkste drijfveer voor onze welvaart is steeds het verbeteren van onze productiviteit geweest. Maar ICT, social media, het nieuwe werken en allerlei managementconcepten hebben de informatiewerker nauwelijks productiever gemaakt. Waarom niet? Eenvoudig omdat we het verwerken van informatie binnen muren van bedrijven en instellingen organiseren. Het is beter om dit werk te organiseren met professionele communi­ties en gedeelde informatienetwerken. Een landbouwer wordt ook niet productiever in een fabriek, evenals een fabrieksarbeider die niet productiever wordt op een boerderij! Werk en werkorganisatie moeten bij elkaar passen en doen dat al lang niet meer.

Hierna volgen drie boeken voor de specialist die zelfstandig communities opzet:

Het boek ‘Weconomics analyse: waarom onze welvaartsmachine aan vervanging toe is’, geeft een brede en diepe analyse met betrekking tot het welvaartsprobleem waar we in het begin van de 21e eeuw in terecht zijn gekomen. Het doel van dit boek is mensen bewust te maken dat we naar een ander systeem toe moeten om onze welvaart te ‘produceren’. Het boek richt zich op een brede doelgroep van mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame welvaart en hoe deze te organiseren

Het boek ‘Weconomics theorie: organisatiekunde voor Weconomics’, geeft een theoretische onderbouwing voor Weconomics. Het boek richt zich op professionals die met een gedegen kennis van organisatiekunde, nieuwe werkorganisaties gaan ontwerpen en ontwikkelen.

In dit boek wordt ook een theoretische onderbouwing gegeven van wat organiseren nu eigenlijk is. Wat is organisatiekunde, waarom gebruiken we het en wat is de relatie met Weconomics? Weconomics is in eerste instantie een organisatiemodel om ons werk slimmer te organiseren in communities en gedeelde informatienetwerken.

Het boek ‘Weconomics praktijk: praktische adviezen voor het opzetten van communities’, is een praktijkboek voor professionals die zich bezig houden met het ontwerpen, ontwikkelen en exploiteren van communities.

De boeken zijn ook verkrijgbaar in de (internet) boekhandel), voor meer informatie klik hier.