Hybride organiseren, deel 4: waar toe te passen?

Paul Bessems 04-04-2014

Dit is deel 4 in de reeks over hybride organiseren. Hybride organiseren is een kruising tussen zelf doen en uitbesteden. In de vorige delen ben ik in gegaan op de vraag waarom we steeds meer zullen hybridiseren, wat de theoretische grondslag is voor hybride organiseren en wat je er in de praktijk mee kunt. In dit laatste deel ga ik in op de vraag voor welke sectoren, rollen en concepten, hybridiseren geschikt is?

>> Lees hier het hele artikel

Hybride organiseren, deel 3: wat kun je ermee?

Paul Bessems, 28-03-2014

Dit is deel 3 in de reeks over hybride organiseren. Hybride organiseren is een kruising tussen zelf doen en uitbesteden. Het is organiseren met een nieuwe eenheid van analyse en ontwerp. In deel 1 ben ik ingegaan op de vraag waarom we steeds meer gaan hybridiseren en in deel 2 heb ik een theoretische onderbouwing gegeven. In dit 3e deel de vraag: wat kan ik met hybride organiseren?

>> Lees hier het hele artikel

Hybride organiseren: kruising tussen zelf doen en uitbesteden

Paul Bessems. 10-03-2014

We leven in een tijd waarin fysieke productie (en consumptie) steeds meer wordt vervangen door digitale productie. We leven in een tijd waar informatie en kennis de belangrijkste productiefactoren zijn geworden. Maar de meeste vormen, waarmee we ons werk organiseren, stammen nog uit het begin van de 20e eeuw. Ze zijn vooral geschikt voor fysieke productie in grote aantallen en een relatief rustige lokale markt.

Traditioneel organiseren we ons werk met een bedrijf (zelf doen) of via de markt (uitbesteden). Het bedrijf is meestal schaalbaar, maar minder flexibel (denk aan het huwelijk) en de markt is flexibel, maar vaak minder schaalbaar (denk aan de ‘on-night stand’). In de context van de 21e eeuw hebben we behoefte aan hybride organisatievormen die én schaalbaar, én flexibel zijn (denk aan de LAT relatie of WAT: Working Apart Together). Hybride organiseren is een kruising tussen zelf doen en uitbesteden. Het is bijvoorbeeld geschikt voor het organiseren van een vast-flexschil of het opzetten van communities. In dit artikel aandacht voor: waarom gaan we hybride organiseren, wat is hybride organiseren, waar werkt het?

>> Lees hier het hele artikel

Welk werk doen we in 21e eeuw en wat is rol HR daarin?

Paul Bessems 04-09-2013

Wanneer je brieven bezorgt en het aantal brieven neemt af, door bijvoorbeeld email (machinale briefbezorging), dan moet je niet raar opkijken wanneer je op een gegeven moment geen werk meer hebt. Het sociale vangnet zal nog even soelaas bieden, maar uiteindelijk zal je functie ophouden te bestaan. Dat is evolutie. Het voortdurend streven naar schaalvergroting is ook evolutie. Een olifant is een scaled up neushoorn, een neus-hoorn een scaled up paard enzovoort. Bij elke verdubbeling bespaart een zoogdier grofweg 25% op de stofwisseling en 15% op de infrastructuur, en dat geldt (zie bijvoorbeeld onderzoek Geoffrey West) in grote mate ook voor woon- en werkorganisaties. Maar evolutie is ook steeds een balans vinden tussen schaalvergroting en flexibiliteit. De antagonist van schaalvergroting is adaptievermogen of flexibiliteit, en daar ligt een belangrijke rol voor HR.
Een middel moet een functie hebben anders zal het middel het voortdurende en niet te stoppen algoritme van evolutie niet overleven. Dit algoritme houdt in dat wanneer iets varieert en de variatie wordt geselecteerd en overgedragen, dan is er evolutie. Niemand kan dit stoppen. Ook HR is een hulpmiddel bij de organisatie van ons werk en ook deze functie is onderhevig aan dit algoritme. Maar voordat we de functie van HR kunnen vormgeven (of vorm wordt gegeven door evolutie), moeten we ons eerst afvragen welk type werk we als mens gaan doen in de 21e eeuw. Ook moeten we nadenken over de machine waarmee we onze welvaart maken. Als we dat weten is de kans groot dat de HR, zonder variatie, zonder vernieuwing, steeds minder geselecteerd zal worden. Anders gesteld: hoe zorgt HR er zelf voor dat ze niet de postbode van de 21e eeuw worden. De postbode die te laat zag dat brieven vervangen zouden worden door email.

>> Lees hier het hele artikel