Hybride organiseren in het leiderschapsdomein, deel4

Paul Bessems 06-04-2015

Hybride organiseren is een vorm van nieuw organiseren. Veel, vaak grote, organisaties hebben een natuurlijk immuunsysteem voor fundamentele veranderingen omdat het hun bestaansrecht aantast. Er ontstaat dan een ‘strijd’ tussen voor- en tegenstanders van verandering. Je kunt deze strijd niet winnen. Je kunt wel, naast de bestaande organisatie, een nieuwe organisatie (in de betekenis van organiserend vermogen), starten en bestaande processen overhevelen naar de nieuwe organisatie. We noemen dit ook wel greenfield organiseren. Het lijkt moeilijk om als leider een weg te vinden in deze toekomst van nieuw organiseren. Maar een pad ontstaat door erop te lopen. Het is dan wel handig een richting te hebben, een stip op de horizon. Om deze stip, en de fundamentele transitie waar we in zitten, te duiden, kunnen we volgens mij het beste naar onze evolutie kunnen kijken: het langstlopende patroon wat we kennen. Degene die de geschiedenis kent verwacht immers de toekomst. En de beste manier om de toekomst te voorspellen is volgens mij door hem te organiseren. Gelukkig zijn er veel breed opgeleide mensen zoals bedrijfskundigen die ons kunnen helpen. Ze hebben geleerd problemen en oplossingen te bekijken vanuit meerdere perspectieven, waaronder een historisch perspectief. Bij een fundamentele transitie hebben we minder behoefte aan specialisten en meer behoefte aan breed opgeleide leiders die de samenhang zien tussen verschilde perspectieven zoals economie, ecologie, psychologie, politiek, sociologie en techniek.

Klik hier voor het hele artikel.

Wie wordt de Uber van de HR-markt?

Paul Bessems, 1-3-2015

De HR-markt wordt gekenmerkt door een groot aantal verschillende instrumenten zoals opleidingen, assessmentproducten en adviesdiensten. De markt kent veel aanbieders en veel afnemers. Vaak zijn deze markten niet transparant, weten afnemers niet precies wat ze nodig hebben en aanbieders kunnen afnemers maar moeilijk bereiken zonder een behoorlijk marketingbudget. Een ideale situatie voor ‘de Uber van de HR-markt’. Zo kent bijvoorbeeld de opleidingsmarkt duizenden aanbieders en honderdduizenden afnemers. Aanbieders en afnemers werken onderling niet goed samen en vragers en aanbieders weten elkaar niet op een efficiënte manier te vinden. De transactiekosten zijn hoog waardoor bijvoorbeeld veel bedrijven zelf een opleidingsafdeling of academie opzetten, terwijl dit niet hun kernactiviteit is. Deze problematiek speelt in domeinen waar markten niet transparant en bedrijven niet efficiënt zijn. Hier ontstaan peer-to-peer platformen en wordt in plaats van bedrijfssoftware steeds vaker communitysoftware gebruikt. Voorbeelden zijn de hotelmarkt (Airbnb), de markt voor taxi’s en mobiliteit (Uber en SnapCarr), de muziekwereld (Youtube) en de kennismarkt (Wikipedia). De Franse schrijver en dichter Victor Hugo zei ooit: niets is zo krachtig als een idee wiens tijd gekomen is. Techniek en tijd zijn rijp om ook in de HR-markt vragers en aanbieders direct met elkaar te verbinden. De vraag is dus: wanneer staat de Uber voor de markt van HR-instrumenten op en wat betekent dit voor bestaande bedrijven in de HR-markt?

>> Klik hier voor het hele artikel

Waarom moeten productiever worden?

Paul Bessems, 21-01-2015

De kern van het probleem waar we sinds 2008 mee te maken hebben is de situatie dat de kosten van onze welvaart (zorg, onderwijs, veiligheid, milieu) veel sneller stijgen dan onze productie (meestal gemeten in BBP: Bruto Binnenlands Product). De meest gewenste manier om dit probleem op te lossen is om productiever te worden. Maar ondanks miljarden investeringen in bijvoorbeeld ICT en allerlei HR- en managementconcepten worden we nauwelijks productiever (ook wel bekend als de IT paradox, zie bijvoorbeeld ook Robert Solow en Erik Brynjolfsson). Sinds het begin van de 20e eeuw is er een directe relatie geweest tussen productiviteitsgroei en welvaartsgroei. Maar de productiviteit van vooral de informatiewerker stijgt nauwelijks. Dat is geen technisch probleem (we zien computers overal behalve in de productiviteitscijfers), maar vooral een organisatieontwerp- en identiteitsprobleem. We identificeren ons vooral met betaald werk en we organiseren het werk van de kenniswerker met de verkeerde vorm (bedrijf of markt). Beter is dit werk hybride te organiseren. Hybride organiseren is een kruising tussen zelf doen (bedrijf) en uitbesteden (markt). Uitingsvormen van hybride organiseren zijn bijvoorbeeld gedeelde informatienetwerken. Zowel managers als ICT- en HR-professionals kunnen een belangrijke rol spelen bij het introduceren van hybride organiseren binnen bestaande organisaties.

>> Klik hier voor het hele artikel

Serie 4 boeken over oorzaak en oplossing crisis

Paul Bessem, 24-03-2013

Volgens het Europees statistiekbureau Eurostat (15-5-2013), bevinden we ons in de langste recessie ooit in de eurozone. Tijdens een symposium in het auditorium van de TU Eindhoven presenteerde ik op 24 mei mijn vier nieuwe boeken. Deze tetralogie geeft antwoord op de vraag waarom we in een welvaartscrisis zitten en hoe we daar structureel uitkomen.  Met deze tetralogie van ruim 1300 pagina’s, geef ik een belangrijke en langverwachte ‘stip op de horizon’ om uit de huidige crisis te komen. De tetralogie geeft antwoorden op fundamentele vragen waar veel (management)literatuur vaak niet aan toekomt.

Ik ben organisatiekundige en geef in mijn boeken een totaal andere kijk op de manier waarop we werk, economie en welvaart beter en slimmer kunnen organiseren. Ik laat daarbij de vanzelfsprekendheid los dat we voor werk een bedrijf, voor geld een bank en voor zorg een overheid nodig hebben. Ik zie veel van de huidige politici, economen en bestuurders vooral als curators van een failliet systeem. De huidige problemen moeten nog afgewikkeld worden, maar we zien aan een aantal dossiers (woningmarkt, arbeidsmarkt en zorgstelsel), dat bestaande instituten niet echt aan structurele vernieuwing toekomen.

Zelf ben ik een pionier, onderzoeker en strategisch adviseur en probeer mensen meer op reis te nemen naar een productieve informatiewerker, een circulaire economie en een duurzame welvaart. Volgens mij s de machine waarmee we onze welvaart produceren, toe aan vervanging. Ik refereer hierbij aan de economische crisissen die steeds vaker voorkomen en steeds langer duren. ‘Normaal’ duurde een economische crisis zes maanden, nu al bijna zes jaar. Ik vergelijk dit met de situatie dat een auto steeds vaker naar de garage moet en daar ook steeds langer verblijft. Dat is meestal een teken dat de auto op is en vervangen moet worden. Zo is het ook met onze welvaartmachine.

De vier boeken zijn onderdeel van het Weconomics programma van de Weconomics Foundation. Deze stichting draagt bij aan het organiseren van een duurzame welvaart door de informatiewerker veel productiever te maken waardoor deze meer tijd overhoudt om zelf (zorg)taken te doen waar de overheid steeds minder aan toekomt of geld voor heeft.

Meer informatie over het programma en de tetralogie, klik hier

Omslag_Boek2_Weconomics  Voorkant_boek3_Weconomics_analyseVoorkant_boek4_Weconomics_theorieVoorkant_boek5_Weconomics_praktijk