Naar een gedeelde werkelijkheid

Paul Bessems, 02-08-2018

Stel bedrijf X doet zaken met een leverancier Y. De kans is groot dat de boekhouding van X en Y niet overeenkomen op de transacties die ze onderling doen. Wanneer in deze relatief eenvoudige situatie al geen overeenstemming is over wat de werkelijkheid is, kan ik me voorstellen dat we de wereld als complex ervaren.

Door de huidige verzuiling is er geen gedeelde werkelijkheid. We nemen onze eigen organisatie als uitgangspunt. We ontwerpen processen vanuit onze eigen werkelijkheid. Om elkaar vervolgens te kunnen vertrouwen en losse eenheden op elkaar afstemmen innoveren we allerlei hulpmiddelen zoals geld, boekhoudingen en contracten. Bij deze hulpmiddelen hebben we specialisten nodig zoals bankiers, accountants en juristen. Wanneer we deze specialisten niet goed op elkaar afstemmen neemt de complexiteit en daarmee het wantrouwen toe. Om vertrouwen te organiseren neemt het wantrouwen dus toe. Dit kan ook anders en Blockchain Organiseren kan een oplossing zijn om te komen tot een meer gedeelde werkelijkheid.

Een belangrijke voorwaarde hiervoor is het opgeven van een stukje autonomie en het zoeken naar overeenkomsten in plaats van verschillen. Op een blockchain is het niet mogelijk om twee verschillende boekhoudingen te hebben op dezelfde transacties. Als X en Y een transactie doen (stel X maakt bitcoins over naar Y), dan moeten er bij X evenveel bitcoins afgaan als er bij Y bijkomen. Hier kan geen verschil inzitten. Dit zorgt voor een gedeelde werkelijkheid welke weer een belangrijke basis vormt om elkaar te kunnen vertrouwen.

Steeds meer mensen zien de kracht van blockchain. Zeker als deze disruptieve technologie wordt toegepast in een fundamenteel nieuw organisatiemodel. Het bedrijf heeft, als superieure organisatievorm van de industriële revolutie, goede diensten bewezen. Maar in een verder digitaliserende en globaliserende samenleving hebben we behoefte aan andere manieren om werk en vertrouwen te organiseren.

Steeds meer transacties zullen uitgevoerd worden in gedeelde informatie- en transactienetwerken waarbij het belangrijk is dat niet één partij overheersend is in een transactie. Zowel vrager als aanbieder heeft belang bij een gedeelde werkelijkheid. Dit betekent dat inkoop- en verkoopvoorwaarden op elkaar afgestemd moeten worden. Hierbij blijkt dat we het snel eens kunnen worden over de vraag wanneer een transactie heeft plaatsgevonden. Deze condities kunnen via een smartcontract geprogrammeerd worden waardoor consensus vooraf ontstaat wat ook weer bijdraagt aan een gedeelde werkelijkheid en vertrouwen.

Het uitvoeren van transacties en het daarbij reduceren van onzekerheden is een belangrijk onderdeel van het organiseren van vertrouwen, werk en economie. Sinds we ons werk zijn gaan organiseren is het doel steeds geweest: het op een dusdanige manier verbinden van mensen en middelen aan een doel waardoor de opbrengst per persoon (de productiviteit, standard of living) toeneemt. Met de huidige manier van organiseren (elke organisatie haar eigen boekhouding of werkelijkheid), neemt onze productiviteit onvoldoende toe om de stijgende welvaartskosten bij te houden.

We moeten toe naar een fundamenteel nieuwe manier van organiseren. Blockchain Organiseren kan hier aan bijdragen. Naar verwachting zullen steeds meer organisaties processen gaan overhevelen naar gedeelde informatie- en transactienetwerken met Blockchain Organiseren als basis. Registercontrollers kunnen hier een belangrijke rol in spelen, bijvoorbeeld als financiële businesspartner voor de organisatie.

Voor meer informatie, zie:
www.weconomics.org
www.weconet.org
www.paulbessems.com