Duurzame Welvaart Organiseren: waarom en hoe?

In een serie longreads en podcasts zal ik de komende tijd twee Weconomics boeken op een andere manier presenteren. Deze boeken zijn: ‘Duurzame Welvaart Organiseren’ en ‘De Digitale Lopende Band’. Ze vormen samen een tweeluik en leveren een bijdrage aan het organiseren van een duurzame, decentrale en digitale toekomst. Het eerste boek gaat meer over de context en ‘waaromvraag’, het tweede over de ‘wat- en hoe-vraag’. Met deze tweeluik doe ik vooral een appel op politici, bestuurders, beleidsmakers, strategen en iedereen die verantwoordelijkheid neemt voor de toekomst van onze kinderen.

Wil je graag een bericht ontvangen als er een nieuwe longread of podcast verschijnt?
Meld je dan aan voor distributielijst (je kunt altijd weer afmelden) 

Weconomics boeken worden primair gebruikt door partners en binnen transitieprogramma’s. Zo nemen ze een belangrijke plaats in, in het Weconomics Certified Program. Voor geïnteresseerden die niet aan deze programma’s deelnemen zijn de boeken als geheel (ieder ruim vijfhonderd pagina’s), wellicht minder goed bruikbaar. Daarom verschijnt er ook een serie artikelen of longreads met ‘behapbare’ teksten en podcasts met de mogelijkheid tot dialoog. Gemiddeld zal er, verdeeld over meerdere thema’s, elke week een artikel en/of podcast verschijnen waarbij wel de structuur van de boeken wordt aangehouden.

De financiële crisis in 2008 en het coronavirus in 2020 raken de manier waarop wij gewend zijn te leven behoorlijk hard. Maar je kunt het ook zo zien dat deze crises aan de oppervlakte brengen wat onder water al langer niet goed zat. In twee nieuwe Weconomics boeken kijk ik vanuit een geheel nieuw perspectief naar onze samenleving en de manier waarop we vertrouwen, werk en welvaart organiseren. Moderne organisatiekunde in combinatie met datatechnologie spelen daarin een belangrijke rol.

Na de Weconomics trilogie (2013) is er nu de Weconomics diptiek van ruim duizend pagina’s. Het eerste boek gaat over het organiseren van duurzame, decentrale en digitale toekomst. Een thema actueler dan ooit. Een onduurzame samenleving in het ‘hier en nu’ is ook een oneerlijke samenleving voor het ‘daar en later’. Een belangrijke transitie die we in de ‘roaring twenties’ van deze eeuw zullen doormaken, is die van een systeem gericht op het creëren van steeds meer welvaart, naar een systeem gericht op het verduurzamen van wat we hebben. Om dat te realiseren zullen we meer tijd vrij moeten maken voor sectoren en thema’s waar nu tekorten zijn zoals zorg, onderwijs, veiligheid, democratisering en de circulaire economie. De daarvoor benodigde tijd is te winnen in kantoren. Door digitale verspilling tegen te gaan hoeven we minder kantoorwerk te doen. Het surplus, de tijd die we uitsparen, kunnen we besteden aan het verbreden en verduurzamen van onze welvaart, bijvoorbeeld door meer ruimte te creëren voor vrijwilligerswerk. De welvaart die we nu consumeren is verre van duurzaam getuige de fundamentele uitdagingen die op ons pad liggen: klimaatverandering, ongelijkheid en de immense schuldenberg. De opkomende  maatschappelijke onrust, het nastreven van voortdurende economische groei en de toenemende kans op een nieuwe pandemie zijn misschien wel fatale erfenissen van ideologie en beleid van de afgelopen decennia.

Het tweede boek van de Weconomics diptiek gaat over de digitale lopende band. Een digitale lopende band is een geautomatiseerde aaneenschakeling van decentrale databases en dataverwerkers binnen een digitaal ecosysteem. Ruim een derde van kantoorwerk komt neer op communicatie, controle en het leveren van informatie. Iedereen ontvangt continu berichten waar we op moeten reageren. Steeds meer juristen controleren steeds meer regels, boekhouders controleren cijfers en managers controleren weer juristen en boekhouders. Automatisering heeft ons werk makkelijk gemaakt, maar de huidige manier van organiseren zorgt er óók voor dat er steeds meer gecommuniceerd en gecontroleerd wordt. Automatisering heeft ons ver gebracht, maar er mede voor gezorgd dat we nu met een digitale bureaucratie zitten terwijl de productiviteitsgroei afneemt. Ook worden bijvoorbeeld data tijdens de coronacrisis slecht gedeeld omdat er sprake is van datasilo’s en niet van een gedeeld informatienetwerk. Wanneer we moderne organisatiekunde combineren met nieuwe datatechnologieën zoals internet of things, blockchain en artificial intelligence, ontstaat de digitale lopende band. Deze lopende band heeft veel overeenkomsten met het ontstaan en de principes van de fysieke lopende band. Wat de fysieke lopende band heeft gedaan in fabrieken, zal de digitale lopende band doen in kantoren. Door digitale verspilling in kantoren tegen te gaan worden we weer productiever en kunnen data beter gedeeld worden, bijvoorbeeld voor een gerichte pandemiestrategie. Hiermee kunnen we de gevolgen van vergrijzing en tekorten in zorg, onderwijs, en veiligheid structureel oplossen en een volgende pandemie beter beheersen. Niet met meer geld, maar met meer tijd en slimme oplossingen. Verantwoordelijke bestuurders, politici, beleidsmakers, managers en professionals moeten zich hiervan bewust zijn.

Auteur: Paul Bessems
Publicatiedatum: 19-10-2020
Extracts van boeken: ‘Duurzame Welvaart Organiseren’ en ‘De Digitale Lopende Band’

Voor een overzicht van alle longreads en podcasts ga naar de Weconomics website

Weconomics Impact Program

Ervaringen met het Weconomics leerwerkprogramma

Hoe hebben deelnemers dit programma ervaren?

Het Weconomics leerwerkprogramma is een (niet technisch) leerwerkprogramma dat zich richt op verduurzaming, datagedreven organiseren, digitaal leiderschap en transformatie, nieuwe business- en operating models en datatechnologie. Het richt zich op het ontwerpen en ontwikkelen van consortia en ecosystemen en de implementatie van de digitale lopende band (IoT, blockchain, smart contracts AI). Door middel van dit certified program, bereiden cursisten zich in een half jaar tijd voor zodat ze impact hebben of onze volgende toekomst .

De Weconomics Foundation introduceerde in 2018 dit #FutureNext Impact Program, in samenwerking met Logistics Community Brabant, Avans Hogeschool, Technische Universiteit Eindhoven en de Breda University of Applied Sciences en een aantal bedrijven. Het programma is door Computable genomineerd als één van de beste opleidingen van 2019. In dit programma nemen zowel cursisten als organisaties deel. Cursisten zijn zowel studenten, ondernemers, freelancers als werknemers. Deze mix maakt het programma zeer effectief. Als cursist volg je het onderwijsprogramma en als organisatie verstrek je opdrachten die door cursisten uitgevoerd wordt.

Het programma levert een groot aantal verschillende projecten in verschillende sectoren op. De ervaring van cursisten is positief, of zoals een van de cursisten, Sandra Mastboom het formuleert:

“Eindelijk een programma met handelingsperspectief voor het organiseren van een duurzame welvaart met nieuwe logica, datagedreven organiseren en de mens weer centraal”.

Rico van der Kooij – Mede-eigenaar van HELDR & Interim Recruitment specialist

Rico van der Kooij wilde zich verdiepen in de mogelijkheid om HR-vraagstukken met blockchain technologie op te lossen. Wat zijn de belangrijkste inzichten die Rico heeft opgedaan tijdens de cursus? Rico: “Sowieso: veel meer diepgang en kennis van wat digitale transformatie en blockchain nou precies is. Ik denk dat het me nu redelijk lukt om zelfs aan een kind van vijf uit te leggen wat blockchain inhoudt. Wat ik nog meer belangrijk vind: het inzicht dat blockchain onder andere gaat over een gedeelde werkelijkheid. En hoe dat samenkomt met gedeelde waarden, principes, doelen, transacties en de basis vormt voor de digitale lopende band.”

Welke inzichten biedt dit certified programma nog meer? Lees het volledige verhaal van Rico hier

Marco Gerritse – Innovator bij BrinQer

Marco Gerritse volgde de opleiding in het kader van zijn functie als Innovator bij BrinQer. Wat was de reden dat Marco koos voor het Digital Leadership & Blockchain programma van Weconomics?

Marco: “Mijn werkgever droeg deze opleiding bij mij aan. Hij had al een masterclass gevolgd bij Paul Bessems en was daar heel enthousiast over. Wat mij heel interessant leek: Blockchain Organiseren. Je hebt aan de ene kant de technologie, aan de andere kant heb je de organisatie en de modellen die daarbij komen kijken. Vandaar dat ik dacht: misschien kan ik nog wel veel meer opsteken. Ik wilde natuurlijk ook enige mate van expertise creëren. Dat is natuurlijk interessant als starter in de markt op dit moment: expert worden op dit gebied.”

In hoeverre vervulde de opleiding de verwachtingen die Marco had? Lees het volledige verhaal van Marco hier

Rick van Hooff – Afgestudeerd HBO Accountant

Rick van Hooff volgde het certified programma in combinatie met zijn afstuderen aan de opleiding HBO accountancy. Hoe heeft Rick de cursus beleefd?

“Ten aanzien van blockchain en digitale transformatie heb ik vooral veel diepgaandere materie meegekregen over de architecturen die er zijn, de verschillende organisatieperspectieven, en smart contracts. Maar de belangrijkste reden om aan dit programma mee te doen: je krijgt totaal nieuwe inzichten ten aanzien van het vormgeven van projecten. Je moet het oude denken loslaten, en voornamelijk een nieuwe slag maken met het centraal stellen van het probleem.”

Hoe is de denkwijze van Rick precies veranderd tijdens deze cursus? Lees het volledige verhaal van Rick hier

Meer weten?

Wil je meer weten over dit programma, het indienen van opdrachten of direct zelf aanmelden?

Waarom digitale transformatie (vaak) mislukt

Paul Bessems 1-2-2019

De laatste jaren lezen ze we steeds vaker berichten dat ons werk vervangen zal worden door robots. Je werk zal zeer waarschijnlijk niet vervangen worden door robots, maar door mensen die digitale transformatie beter begrijpen. Veel mensen bevinden zich in een ontkenningsfase of begrijpen digitale transformatie onvoldoende. Ze denken dat digitale transformatie hetzelfde is als digitaliseren of automatiseren. Veel bedrijven (strategie), overheden (beleid) en onderwijsinstellingen (curricula), nemen nog steeds ‘het bedrijf’ of ‘de business’ als uitgangspunt voor digitale transformatie. Ze hebben last van dominante logica en missen de juiste radar.

Deze paper kun je zien als het ontwikkelen en aanzetten van je digitale radar om op het juiste moment de juiste beslissingen te kunnen nemen. Het aanzetten van je radar is naar mijn ervaring van het hoogste belang in het kader van digitale transformatie en bijvoorbeeld het ontwikkelingen en toepassen van technologieën zoals ‘internet of things’, blockchain, ‘artificial intelligence’ en organisatieconcepten zoals de digitale lopende band. Ware digitale transformatie, zal vrijwel elk kantoor, elke kennisorganisatie en elke informatiewerker gaan raken en ons werk en werkorganisaties fundamenteel veranderen. Wat de fysieke lopende band heeft gedaan in fabrieken zal de digitale lopende band doen in kantoren. Daar kun je je maar beter op voorbereiden. 

>> Verder lezen? Vraag de paper aan (geef in ‘Comment’ aan om welke paper het gaat). 

 

 

Team As A Service met Blockchain Organiseren

Paul Bessems, 25-01-2019

Blockchaintechnologie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de productiviteit van informatiewerkers, mits toegepast met een nieuw organisatiemodel. Ook bij de organisatie van werk is de kern: vraag en aanbod bij elkaar brengen met zo min mogelijk frictie. Het hulpmiddel wat dit tegen de laagste kosten doet, zal uiteindelijk overleven. Blockchain Organiseren stelt ons in staat, door de inzet van organisatietechnologie in combinatie met een nieuw organisatiemodel, tegen minimale kosten mensen en middelen te verbinden aan een doelstelling. Concreet kun je vanuit een bestaand bedrijf bijvoorbeeld een project definiëren om nieuwe diensten te ontwikkelen. Omdat je mensen in vaste dienst hebt, zul je al snel deze mensen inzetten bij de ontwikkeling van de nieuwe dienstverlening (de kosten lopen immers door). Hierbij ga je voorbij aan de vraag of deze mensen wel het meest geschikt zijn. Daarbij kun je je afvragen of de bezettingsgraad van mensen in vast dienstverband wel hoog genoeg is. Immers waarom zouden ze opeens beschikbaar zijn voor je nieuwe project? In deze blog ga ik in op de mogelijkheden die blockchaintechnologie biedt voor de organisatie (zeg maar coördinatie) van werk. Een belangrijk concept daarbij is Team As A Service. Ik ben van huis uit ingenieur en ingenieurs hebben over het algemeen een hekel aan frictie en verspilling, niet alleen in de fabriek, maar ook binnen het kantoor.

>> Ga naar artikel

Data economics & blockchain

Paul Bessems, 21-01-2019

Het aanvragen van een hypotheek zal op termijn even gemakkelijk worden als het versturen van een aantal e-mails. Betrouwbare data worden met een passende sleutel bij diverse servers opgehaald om via een algoritme gecombineerd te worden tot een antwoord op de vraag: kan deze klant wel of geen hypotheek krijgen? Je kunt je hierbij waarschijnlijk nog weinig voorstellen, maar technisch kan het al. Juridisch, politiek en voor ons gevoel zitten er nog veel haken en ogen aan. Maar zoals voor velen duidelijk zal zijn ondergaan we een Digitale Transformatie waarbij data straks van server naar server gaan alsof het een lopende band is: een digitale lopende band in dit geval.

>> Ga naar artikel